top of page
header-Deti.jpg
​Laskavá péče o děti od 2 let v Karviné

​SLUNÍČKOVÁ
DĚTSKÁ SKUPINA

Přijímáme děti na pravidelnou docházku.

V láskyplném a respektujícím prostředí učíme děti samostatnosti, úctě, trpělivosti a poznávání světa všemi smysly.
Při práci s dětmi je pro nás důležitý individuální přístup

Maximální počet dětí v naší dětské skupině je 24 dětí, o které pečují 4 chůvy. Pokud jsou organizovány aktivity pro starší a mladší děti, děti se zapojují do aktivit ne podle věku, ale dle svého zájmu. Podporujeme, aby děti dělaly to, co zcela zaujme jejich pozornost a naplní jejich přirozenou potřebu zvídavosti. 

Podpora samostatnosti dětí

Děti jsou v předškolním věku zvídavé a fascinované poznáváním světa a zkoušením toho, co všechno zvládnou. Tuto jejich přirozenou touhu nechceme brzdit, ale naopak rozvíjet. Prostředí dětské skupiny je proto připraveno tak, aby nabízelo zajímavé aktivity podporující poznávání světa, rozvoj dovedností a upevňování návyků u dětí. Děti se v dětské skupině podílejí na péči o sebe i o prostředí, které je obklopuje, proto si po příchodu chystají prostírání, nalévají pití, během svačiny mažou pomazánku na chleba nebo si po jídle uklízejí stoleček.

Vzájemný respekt

Děti se učí tím, co vidí. K dětem proto přistupujeme s respektem a vedeme je k tomu, aby i ony respektovaly druhé. Víme, že náš vzor je pro děti modelem, jak se chovat k druhým, jak o něco požádat, jak slušně odmítnout a jak říct, když se nám něco nelíbí. Děti si u nás nemohou dělat, co chtějí, ale pokud je to možné, vycházíme jim vstříc. Snažíme se, aby pravidel nebylo nadmíru, ale o to, aby již stanovená pravidla platila.

Spolupráce s rodiči

Stejně jako šťastné a spokojené děti je naší prioritou fungující spolupráce s rodiči. Uvědomujeme si, jak těžké může být svěřit své dítě do „cizích rukou“, a tak pravidelně posíláme příspěvky s fotkami do uzavřené skupiny na WhatsAppu, aby měli rodiče přehled o tom, jak se jejich dětem ve skupině daří. Pečlivě zaznamenáváme také pokroky dětí a nabízíme rodičům individuální konzultace kdykoliv v průběhu školního roku. Pravidelně pak pořádáme tematicky zaměřená odpoledne pro rodiče s dětmi, kdy společně tvoříme, sportujeme, besedujeme nebo si jen tak povídáme třeba u dobrého jídla, které děti pro rodiče připravily.  

Proč právě naše

dětská skupina

  • Celodenní péče o děti již od 2 let
  • Individuální přístup (1 chůva pečuje o 6 dětí)
  • Provozní doba od 06:00 do 17:00 hodin 
  • Aktivity v ceně školného (plavání, solná jeskyně, kulturní akce a výlety)
  • Různorodé programy (výtvarníček, hudebníček, přírodníček, hýbánky a angličtina)

Zápis do dětské skupiny probíhá po celý rok dle volných kapacit dětské skupiny.

Zápis do dětské skupiny

Řídíme se potřebami dětí a za den vystřídáme celou řadu činností včetně těch zaměřených na péči o sebe a prostředí.

Rozvrh dne a aktivity

V rámci celodenní docházky zajišťujeme dětem plnohodnotnou stravu zahrnující 2 svačiny a oběd.

Stravování

Školné zahrnuje veškeré výlety a aktivity, které dětská skupina dětem zajišťuje, od plavání až po solnou jeskyni.

Financování

Pro Montessori přístup jsme se rozhodli, protože plně respektuje vývojová období a potřeby dětí.

Montessori pedagogika

splat-Deti.jpg
Je možné dětskou skupinu navštěvovat občasně?

S ohledem na způsob práce a potřeby dětí je pro nás důležitý stálý kolektiv docházejících dětí. Vyžadujeme proto pravidelnou docházku v rozsahu alespoň tří dnů v týdnu.

Probíhá vzdělávání dětí podle rámcového vzdělávacího programu?

Ano, rámcové vzdělávací programy tvoří závazný rámec pro tvorbu našich programů. 

Mohou dětskou skupinu navštěvovat předškoláci?

Ano, děti k nám mohou docházet až do nástupu do první třídy. Jelikož nejsou dětské skupiny vedeny jako vzdělávací školské zařízení, musí rodič dítě předškolního věku zapsat i do spádové mateřské školy, kam dochází na „přezkoušení“.

Proč je dětská skupina „placená“, když je dotovaná?

Výše dotace zdaleka neporyje veškeré náklady spojené s provozem a zajištěním programu dětské skupiny, nákup pomůcek rozvíjejících přirozený potenciál dětí, realizované programy a výlety a také vzdělávání pracovnic dětské skupiny.

Často kladené dotazy

Těšíme se na vás v Karviné

Domluvte si schůzku:

Stačí nastínit váš problém a náš pracovník se vám ozve do 2 pracovních dní.

Jakého střediska se týká váš dotaz ?
SLUNÍČKOVÁ DĚTSKÁ SKUPINA
Kateřina Leskovarová

Vedoucí dětské skupiny

Karviná

...

Ruth Konečná

Chůva dětské skupiny

Karviná

...

Karolína Kroščenová

Chůva dětské skupiny

Karviná

...

Karin Kučmová

Chůva dětské skupiny

Karviná

...

Klaudie Kunzová

Chůva dětské skupiny

Karviná

...

Pavlína Smigová

Chůva dětské skupiny

Karviná

Kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Kurz Chůva pro děti v dětské skupině

bottom of page