top of page
splat-Deti.jpg

Montessori pedagogika

Pomoz mi, abych to dokázal sám.
 • velký důraz na respektující přístup, úcta k sobě navzájem i ke svému prostředí 

 • svobodná volba  

 • připravené prostředí 

 • řád a pořádek 

 • pravidla a hranice 

 • vzdělávání v oblastech – praktický život, smyslová výchova, jazyk, matematika, kosmická výchova 

Prostředí v dětské skupině
 • dítě se učí v přirozeném prostředí (pozitivní atmosféra, pomůcky)

 • dítě se učí spontánně od konkrétního k abstraktnímu

 • dítě si samo vybírá činnost, kterou chce vykonávat

 • dítě si samo dokáže zkontrolovat správnost a práci s pomůckou

 • dítě se učí pečovat o sebe a životní prostředí

Montessori – „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“
bottom of page