top of page
splat-Deti.jpg

Financování

Díky školného můžeme zajistit individuální a plnohodnotnou péči o děti, v krásném prostředí.
Školné

V ceně měsíčního školného jsou zahrnuty veškeré aktivity, vstupy i výlety. Školné se v případě nepřítomnosti dítěte nevrací, vrací se pouze stravné, pokud je dítě řádně odhlášeno. Kromě školného hradí rodiče také stravné, které zahrnuje celodenní pitný režim, dopolední a odpolední svačinu a oběd.

Jak a kdy zaplatit

Školné se platí na aktuální měsíc, platbu je nutno provést do 5 kalendářních dnů, a to následujícími způsoby:

  • platba kartou v dětské skupině,

  • platba převodem na účet (číslo účtu: 179145479/0300), do zprávy pro příjemce prosím uveďte DS + příjmení a jméno dítěte.

 

Po ukončení měsíce se připočítává „neodebrané stravné“, o které je snížena záloha na další měsíc. Informace o výši platby vám bude každý měsíc zaslána e-mailem. 

Kompletní ceník školky naleznete v ceníku služeb.
bottom of page