top of page
splat-Nahradni.jpg

Vzdělávání

Proměňujeme vzdělávací povinnost v užitečnou a radostnou záležitost.
Potřeby náhradních rodin

se kterými spolupracujeme, aby témata seminářů reagovala na jejich aktuální situaci.

Časové možnosti 

pěstounů, kdy organizujeme široké spektrum seminářů, aby i pracující pěstouni měli možnost vzdělávací povinnost naplnit. Jednoduše řečeno, jde nám o to proměnit povinnost vzdělávání na radostnou, a především užitečnou záležitost.  

Oblasti, na které se vzdělávání zaměřuje
 • náhradní rodinné péče (adaptace, příchod dalšího dítěte do rodiny, kontakt s biologickou rodinou dítěte ...)

 • specifika dětí v náhradní rodinné péči (trauma, attachment, ztráta, identita …)

 • výchova a péče o dítě (potřeby dětí, komunikace, hranice …)

 • specifické skupiny dětí (jiné etnikum, zdravotní  postižení/znevýhodnění, velké sourozenecké skupiny, syndrom CAN …)

 • vývojové změny (nástup do školy, puberta, intimní život …)

 • zvládání krizových situací (závislosti, šikana, psychohygiena …)

 • příprava na zletilost (podpora osamostatňování dítěte, syndrom opuštěného hnízda …)

Formy vzdělávání, které nabízíme
 • 3hodinové semináře 

 • 6hodinové semináře realizované mimo pracovní dny

 • vzdělávací pobyty v rozsahu 12 či 18 hodin

 • individuální vzdělávání (kniha, film, pracovní listy…)

Každý pěstoun má ze zákona povinnost absolvovat 24 hodin vzdělávání (1 hodina = 60 minut) v období 12 po sobě jdoucích měsíců. Vzdělávací nabídku na daný kalendářní rok sestavujeme s ohledem na:

Vzdělávání

Vzdělávací dokumenty si můžete prohlédnout v klidu svého domova, nebo si s námi domluvte nezávaznou osobní schůzku, na které vám zodpovíme veškeré vaše dotazy. 

bottom of page