top of page
splat-Poradna.jpg

Rozvod | rozchod

Životy lidé spojují na základě sdíleného štěstí. Rozcházejí se s bolestí, někdy i křivdou. Cílem je, aby bolest trvala co nejkratší možnou dobu, ...aby se z rozchodu nestala několikaletá vojna.

Je potřeba nastavit, jak dál péče o dítě bude pokračovat. Na této cestě vás v rámci poradentství můžeme provázet. Na pracovišti neposkytujeme právní služby.

Ukončení vztahu může být nejnáročnější vztahovou situací, kdy je třeba  nejen ošetřit emoce, ale také nastavit cestu, „jak dál po rozvodu“. Ukončení soužití (v případě, kdy máte společné dítě), není konečným cílem. 
splat-Poradna.jpg
Je rozvod/rozchod pro každé dítě traumatizující událostí?

Rozvod/rozchod je pro všechny zúčastněné obtížnou situací. Pokud jsou ale rodiče schopni spolu jednat slušně a hledat přijatelné řešení porozvodové/porozchodové situace pro všechny zúčastněné, děti to zvládnou. 

Je střídavá péče nejlepší variantou péče o děti?

Střídavá péče je pro děti dobrou variantou, pokud se rodiče umí domluvit na pravidlech takové péče a jsou schopni spolu komunikovat. Samozřejmě vždy je třeba mít na paměti věk dítěte. 

Když je střídavá péče, řeší se ještě nějak stanovení výživného?

Soudy u střídavé péče vždy posuzují příjmy rodičů a stanoví výši výživného u každého z rodičů. V případě, že příjmy rodičů jsou srovnatelné a rodiče se dohodnou na tom, že si výživné platit nebudou, soud takovou dohodu schválí.

Pokud má rodič dítě ve výlučné péči znamená to, že druhý rodič už nemá právo do ničeho zasahovat?

Ať už je péče o dítě jakákoli (výlučná, střídavá, společná) nemá žádný vliv na rozsah rodičovské zodpovědnosti. Oba rodiče mají vůči dítěte stejná práva a povinnosti. 

Může se dítě, které je starší 12 let samo rozhodnout, s kterým z rodičů chce být?

V občanském zákoníku je uvedena věková hranice 12 let dítěte pro účely právního jednání. To však nemá žádnou souvislost s věkovou hranicí, kdy má dítě právo vyjádřit svůj názor před soudem či orgány sociálně právní ochrany dětí. Dítě má právo vyjádřit svůj  názor, soud však není povinen  bez výhrad tento názor převzít.

Pokud rodič neplatí výživné, má právo se stýkat s dítětem?

Nehrazení výživného je trestným činem zanedbání povinné výživy! Realizace kontaktů povinného rodiče (toho, kdo má platit výživné) s dítětem, není podmíněna hrazením výživného.

Často kladené dotazy

bottom of page