top of page
splat-Poradna.jpg

Poradenství

Pro dobré rozhodnutí potřebujeme co nejvíce důležitých informací.

Abychom své dotazy mohli směřovat správným směrem, potřebujeme se s vámi domluvit na tom, jak by vaše situace měla při ukončení naší spolupráce vypadat – vytvoříme tzv. Individuální plán.
Poradenství je poskytováno zdarma, obvykle probíhá ve frekvenci jednou za 14 dnů.

Situace, kdy se klienti obvykle na nás obracejí
  • jsou nespokojeni ve vztahu

  • procházejí partnerskou krizí

  • uvažují o rozvodu / rozchodu, aktuálně řeší rozvodovou/rozchodovou situaci

  • potýkají se s výchovnými problémy dětí, které vznikly v důsledku rozpadu rodiny

  • hledají způsob, jak komunikovat s dětmi o rozvodu/rozchodu

  • chtějí rozumět tomu, co děti prožívají a co potřebují

  • řeší změnu výchovného prostředí pro dítě

  • chtějí zlepšit vztah s dítětem

Hlavním tématem našeho poradenství jsou mezilidské vztahy. Při rozhovoru s Vámi se zaměříme na rozklíčování situace, hledání vhodného řešení a dopadů, které mohou nastat, pokud vaše situace nebude řešena.
bottom of page