top of page
splat-Nahradni.jpg

​Podpora identity dítěte

Ucelený životní příběh je zdrojem smyslu a jistoty.
Kniha života

Kniha života je zpracování životního příběhu dítěte tvořivou formou. Neexistuje jednotný návod, jak by měla Kniha vypadat, každá Kniha života je originál. Základem je, aby její vytváření dítě bavilo a aby se k ní rádo vracelo.


Vytváření Knihy života je pravidelnou a dlouhodobou záležitostí. Vzhledem k tomu, že pokrývá minulost, přítomnost i budoucnost dítěte a jeho plány, může se vytvářet i několik měsíců či let. Knihu života by měl vytvářet pěstoun společně s dítětem, klíčová pracovnice může rodinu seznámit s tím, co to Kniha života je, co by měla obsahovat a jak může vypadat, a dále pak pomoci sehnat potřebné informace do Knihy života.

My Backpack

Metoda My Backpack byla vyvinuta v Holandsku a má dítěti pomoci porozumět tomu, co se stalo, že muselo odejít ze své původní rodiny. Umožňuje také sdílet s dítětem zármutek z toho, že nemůže vyrůstat u svých rodičů, a dává dítěti možnost ve svém příběhu něco opravit, udělat něco jinak a lépe tak situaci překonat. Metoda je zcela bezpečná i v případě mnohonásobně traumatizovaných dětí, a to díky zapojení fantazie, kdy dítě vytváří příběh káčátka namísto vlastního příběhu. Dítě za pomoci maňáska, emočních karet a počítačového programu vytváří společně s odborníkem proškoleným v metodě My Backpack příběh káčátka, které opouští vlastní domov a putuje do nové rodiny pejsků. Výstupem je knížka, kterou si dítě podle svých přání a fantazie dále dotváří.


Metoda byla vyvinuta pro děti ve věku od 4 do 12 let, ale můžeme ji využít i s dítětem mladším/starším dle individuálního vyhodnocení. Cílovou skupinou jsou děti s poruchou citové vazby, zejména děti v pěstounské péči, u kterých se již neočekává změna prostředí.

Není v našich silách změnit, čím si dítě prošlo, ale můžeme mu pomoci pochopit, co se v jeho minulosti stalo, porozumět minulosti i přítomnosti a pomoci mu orientovat se, kdo je kdo v jeho životě. To dítěti umožňuje vytvářet pozitivní vztah k sobě i okolí. K doplnění chybějících dílků, aby bylo puzzle života dítěte kompletní, využíváme různé nástroje, od terapeutických pohádek, přes Knihu života či metodu My Backpack.
bottom of page