top of page
splat-Nahradni.jpg

​Odborná pomoc

Sdílená starost, poloviční starost.
Trauma

Situace, kterými děti prošly, jako je nechtěné těhotenství, zanedbávání, týrání, odloučení od rodičů či střídání výchovných prostředí se podepisují na jejich psychice, chování a prožívání v budoucnu. Pěstouni proto mají nárok využít odbornou pomoc, a to jak odbornou pomoc našich psychologů či terapeutů, tak externích odborníků, na což jim je vyplacen příspěvek.

Typy pomoci

Typ odborné pomoci se vždy stanovuje individuálně s ohledem na situaci dítěte či rodiny. Může se jednat o práci s dítětem, pěstounem či s celým rodinným systémem, a to různými metodami.

Děti v náhradní rodinné péči mají svůj životní start již od počátku ztížený. Mohou za to životní situace, kterými si prošly, než se dostaly do náhradní rodiny.
bottom of page