top of page
splat-Poradna.jpg

Meditace

„Láska a rodina jsou klíčové prvky štěstí.“
Jan Amos Komenský

Mediace řeší situace, kdy proti sobě stojí strany s odlišným pohledem na určitou situaci, ovšem se zájmem najít řešení, které bude pro všechny zúčastněné přijatelné. Strany mohou mít rozdílný pohled na řešení situace, musí se však shodnout na tématu, které bude předmětem mediace, jinak mediace zahájena nebude. Proces mediace je v rukou mediátora, jehož hlavní úlohou je zajistit, aby se strany mediace mohly k danému tématu vyjádřit, jejich názor byl slyšen a následně měly prostor pro hledání vhodných řešení. Mediace obvykle trvá 3 hodiny, je jednorázová nebo po domluvě opakovaná.

Oblasti vhodné k mediaci
  • pomoc při komunikaci a dohodě pro rodiče, kteří chtějí aktivně řešit budoucnost svého dítěte

  • řešení konfliktů v rodinných vztazích – mezigenerační konflikty

  • řešení konfliktů mezi rodiči, kteří se ocitli v partnerské krizi

  • řešení konfliktů vyplývajících z rozvodové/rozchodové situace

  • úprava kontaktu dítěte s rodičem, který s ním nežije ve společné domácnosti,

  • řešení konfliktů vyplývajících z rozdílných názorů rodičů na výchovu a péči o děti,

  • nastavení pravidel pro vzájemnou komunikaci rodičů

  • zachování rodičovské role po rozvodu / rozchodu

Jedná se o návaznou službu se spolufinancováním, dle aktuálního ceníku.
bottom of page