top of page
splat-Nahradni.jpg

​Krátkodobá a celodenní péče

Spokojený a odpočatý pěstoun, spokojené dítě.
Na pomoc se zajištěním krátkodobé péče o dítě má pěstoun nárok
  • po dobu, kdy je uznán dočasně práce neschopným, nebo v případě ošetřování osoby blízké,

  • při narození vlastního dítěte,

  • při úmrtí osoby blízké,

  • v případě vyřizování nezbytných záležitostí (jednání na úřadech, účast u soudu, zdravotní vyšetření či lékařský zákrok).

Péče o děti v náhradní rodinné péči se v mnohém liší od výchovy vlastních dětí, stejně tak role pěstouna je velice specifická a náročná. Proto mají pěstouni právo využít celodenní péče o dítě, jejímž cílem je poskytnout pěstounům možnost odpočinout si, nabrat nové síly. Celodenní péči je možno čerpat od 2 let věku dítěte, a to v rozsahu 14 dní/kalendářní rok.

V obou případech se jedná o právo pěstounů na zajištění péče o svěřené dítě/děti. Tyto služby mohou být zajištěny buď naší organizací (interně), nebo jiným subjektem (externě), na což je pěstounovi vyplacen příspěvek dle platného ceníku pro daný rok. Vždy je nutné předem informovat klíčovou pracovnici a domluvit se na způsobu čerpání služby či vyplacení příspěvku. Pěstoun vždy hradí stravu dítěte z příspěvku na úhradu potřeb dítěte.
bottom of page