top of page
splat-Nahradni.jpg

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Jdeme s vámi společně na cestě životem.
Dohoda

Dohoda o výkonu pěstounské péče (dále jen „dohoda o VPP“) stanovuje práva a povinnosti pěstounů a doprovázející organizace, jinými slovy upravuje podmínky a pravidla vzájemné spolupráce.

Svobodná volba

Pěstouni mají možnost svobodné volby, s kým dohodu o VPP uzavřou – obecní úřad, krajský úřad, jimi vybraná pověřená osoba. Seznam doprovázejících organizací, se kterými je možné v rámci Moravskoslezského kraje uzavřít dohodu o VPP.

Povinnost

Každý pěstoun má ze zákona povinnost uzavřít dohodu o VPP, a to nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu, příp. co nejdříve v situaci, kdy podal k soudu návrh na svěření dítěte do pěstounské péče a má vyjádření OSPOD o tom, že o dítě osobně pečuje a péče není zjevně bezdůvodná.

Naše zkušenosti s doprovázením.
Naše organizace není na poli náhradní rodinné péče žádným nováčkem, dohody o výkonu pěstounské péče uzavíráme již od roku 2013. Od té doby jsme na jejich cestě doprovázeli více než 160 pěstounských rodin.

Vzor dohody

Vzor dohody o VPP si můžete prohlédnout v klidu svého domova, nebo si s námi domluvte nezávaznou osobní schůzku, na které vám zodpovíme veškeré vaše dotazy. 

bottom of page