top of page
splat-Nahradni.jpg

Další služby

Hledáme cesty, jak pěstounské rodiny ještě více podpořit.
Pořádání výletů, pobytů či táborů pro děti

Pravidelně pořádáme výlety na nejrůznější, pro děti atraktivní, místa, letní pobytový tábor, příp. třídenní až čtyřdenní pobyt o jarních prázdninách. Organizování těchto aktivit se věnujeme již od roku 2013 a máme tak bohaté zkušenosti.

Možnost zapůjčení knih z naší odborné knihovny

Součástí jedné z našich poradenských místností je odborná knihovna, kterou pravidelně doplňujeme o nejnovější tituly na téma náhradní rodinné péče, výchovy dětí, komunikace apod. Našim pěstounským rodinám nabízíme zapůjčení knih zdarma.

Pořádání akcí pro pěstounské rodiny

Klíčem úspěchu pěstounské péče je nebýt na to sám. Kromě podpory klíčové pracovnice vidíme jako užitečné vzájemné setkávání pěstounských rodin umožňující nejen strávit příjemný společný čas, ale také sdílet svou situaci a zkušenosti. Během roku tak pořádáme akce pro pěstounské rodiny, jako vánoční workshop či Den rodiny pro veřejnost, nebo se účastníme veřejných akcí s programem pro rodiny s dětmi (Nadační městečko OKD, Den rodin Moravskoslezského kraje apod.).

Doučování

Děti v náhradní rodinné péči se často potýkají se zhoršeným školním prospěchem, kvůli kterému mají nejen omezený výběr střední školy a povolání, ale jsou často také vyčleňovány z kolektivu vrstevníků. Ve službě doučování proto vidíme obrovský smysl a každoročně se na ni snažíme sehnat finanční prostředky u donátorů. Doučování probíhá on-line formou a zajišťují ho námi prověření lektoři.

Kolik stojí služba doučování?

Díky dlouhodobé podpory Nadace Terezy Maxové dětem můžeme tuto službu nabízet našim pěstounským rodinám při dodržování podmínek i nadále zdarma.

bottom of page